Christian Wik

Asianajaja, Senior advisor

Yhteystiedot

010 320 8458 christian.wik@lrhto.fi

Assistentti

Johanna Lehtonen

Erikoisalat

EU- ja kilpailuoikeus, sopimusoikeus, yritysjärjestelyt, compliance

Erikoisosaaminen

Asianajaja Christian Wik on toiminut pitkän uransa aikana kesäkuuhun 2023 saakka Asianajotoimisto Roschierilla ensin yrityskauppojen ja -järjestelyiden sekä erilaisten prosessien parissa. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin hänen painopisteensä siirtyi EU- ja kilpailuoikeuteen, jossa hän vuosien varrella loi merkittävän praktiikkaryhmän sekä Suomessa että Ruotsissa. Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana hän on hoitanut laajoja kartellitapauksia ja -prosesseja sekä merkittäviä selvityksiä liittyen määräävässä markkina-asemassa olevien yhtiöiden toimintaan sekä Pohjoismaissa että Brysselissä. Erityisesti hän on työskennellyt yrityskauppoihin liittyvien kilpailuoikeuskysymysten parissa ja hoitanut lukuisia yrityskauppojen ilmoitusprosesseja Suomessa ja Brysselissä, mukaan lukien monta ehdollisesti hyväksyttyä yrityskauppaa. Viime vuosina hän on myös hoitanut yritysostojen omistusvalvontaan liittyviä vahvistushakemuksia (FDI-ilmoituksia).

Christian on myös työskennellyt usean laajan compliance-selvityksen parissa, joissa yritysten oikeudelliset riskit on selvitetty, minimoitu ja hoidettu yhteistyössä yhtiöiden ylimmän johdon ja hallitusten kanssa. Lisäksi hän on koko uransa aikana laatinut ja neuvotellut erilaisia sopimuksia, kuten osakas-, jälleenmyynti- ja agenttisopimuksia, keskittyen erityisesti sopimuksiin liittyviin kilpailuoikeuskysymyksiin.  

Työtehtävät

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, Senior Advisor, 7/2023 –
Roschier Asianajotoimisto Oy, 1986 – 6/2023, osakas 1993 – 2020
Cleary Gottlieb, Bryssel, vieraileva juristi, 1990
Tuomioistuinharjoittelu, 1985 – 1986

Ammatilliset luottamustehtävät

Juridiska Föreningen i Finland, rahastonhoitaja 1989 – 1995
Europarättslig Tidskrift, toimitusneuvoston jäsen