Henrietta Sandvik

Oik. maist.

Yhteystiedot

010 320 8438 henrietta.sandvik@lrhto.fi

Assistentti

Jenny Laukkanen

Erikoisalat
Kuljetusoikeus, kansainväliset sopimukset, immateriaalioikeudet

Erikoisosaaminen
Henrietta Sandvikin erikoisosaamiseen kuuluu ensisijaisesti kuljetus- ja merioikeuteen sekä kauppaoikeuteen liittyvät toimeksiannot niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hän laatii säännöllisesti koneiden ja laitteiden sekä monenlaisten tavaroiden kauppaa koskevia sopimuksia, myös englannin ja ruotsin kielellä. Henrietta avustaa muun muassa kuljetusyrityksiä, huolintaliikkeitä, vakuutusyhtiöitä sekä kuljetuspalvelujen ostajia kaikissa kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi laatimalla kuljetussopimuksia sekä konsultoimalla kuljetuksiin, logistiikkaan ja lainvalintaan liittyvissä asioissa. Yhdistettyihin kuljetuksiin liittyvät ongelmakohdat ovat myös osa Henrietan osaamisaluetta.  

Lisäksi Henrietta hoitaa erilaisia irtaimen kauppaan ja kuljetuksiin liittyviä riita-asioita, kuten vahingonkorvaus- ja takautumisvaatimuksia. Hän on myös perehtynyt immateriaalioikeudellisiin asioihin.

Henrietta on täysin kaksikielinen ja puhuu äidinkielenään sekä suomea että ruotsia. Näin ollen hän hoitaa toimeksiantoja aihealueesta riippumatta myös ruotsin kielellä.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, juristi 2021 –