Jarkko Ruohola

Asianajaja, varatuomari, kauppat. maist. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja

Yhteystiedot

010 320 8441 jarkko.ruohola@lrhto.fi

Erikoisalat
Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt, yhtiöoikeus, corporate governance, välimiesmenettelyt

Erikoisosaaminen
Asianajaja Jarkko Ruohola on viime vuosina avustanut mm. pörssiyhtiöitä ja muita laajalti omistettuja yhtiöitä sekä pääomasijoittajia ja kasvuyrittäjiä monissa merkittävissä yritys­kaupoissa sekä yritysjärjestelyissä. Yrityskaupoissa on ollut osapuolia esim. Yhdysvalloista, eri Aasian maista ja monista Euroopan maista.

Jarkolla on erityisosaamista mm. teknologiayritysten ja monien eri alojen palveluyritysten kaupoista ja yritysjärjestelyistä. Hän on ollut vastuussa myös suurten kiinteistökokonaisuuksien transaktioista.

Jarkko Ruohola on laatinut laajoja sopimus­­kokonaisuuksia mm. kansainvälistyville yrityksille, jotka ovat rakentaneet erilaisia verkostoja ja palvelumalleja. Hän toimii usein yhtiökokousten puheenjohtajana ja luennoi säännöllisesti mm. yhtiöoikeudesta ja corporate governancesta. Jarkolla on myös ollut monia välimiestehtäviä.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, osakas, 1998 ―
Asianajotoimisto Lindberg & Ruohola Oy, osakas, 1993 ― 1998
Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy, lakimies, 1991 ― 1993
Suomen Yhdyspankki Oy, lakimies, 1990
tuomioistuinharjoittelu, 1989
Turun yliopisto, siviilioikeuden assistentti, 1988

Ammatilliset luottamustehtävät
Suomen Asianajajaliitto, puheenjohtaja 2016 – 2020
MSI Global Alliance, member of Management Board
Turun yliopisto, oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen
Eurooppaoikeuden yhdistys ry, neuvottelukunnan jäsen
Åbo Akademi, ledamot i rådgivande delegationen för juris magisterutbildning