Juha Auvinen

Asianajaja, varatuomari, auktorisoitu kääntäjä (saksa - suomi)

Yhteystiedot

010 320 8445 juha.auvinen@lrhto.fi Tallenna käyntikortti

Assistentti

Jenny Laukkanen

Erikoisalat
Perhe- ja perintöoikeus, sopimusoikeus, juridiset käännökset

Erikoisosaaminen
Juha Auvisen osaamisalueisiin kuuluvat erityiseesti erilaiset perhe- ja perintöoikeutta koskevat toimeksiannot, joita hän on vuosien mittaan hoitanut monipuolisesti. Toimeksiannot käsittävät niin osituksia, perinnönjakoja kuin perunkirjoituksiakin. Hän on myös pitänyt asiakkaillemme koulutuksia näistä aiheista.

Monipuolisen kielitaitonsa avulla Juha käsittelee ja myös kääntää erilaisia ulkomaisia asiakirjoja, niin englannin, ruotsin, saksan kuin espanjan kielestä. Saksalaisista asiakirjoista hänellä on oikeus tehdä myös ns. auktorisoitu käännös opiskeltuaan saksan kääntämistä ja tulkkausta Turun yliopistossa aina maisteritutkintoon saakka ja saatuaan sitä kautta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Tuo oikeus on juuri uudistettu seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Kokemusta Juhalle on kertynyt myös rikosoikeudenkäynneistä ja hän hoitaakin myös yksittäisiä rikostoimeksiantoja edustaen niin asianomistajia kuin vastaajia. Näihin prosesseihin liittyy omia erityispiirteitä verrattuna siviiliasioiden oikeudenkäynteihin.

Työtehtävät
Valmistuttuaan oikeustieteen kandidaatiksi (nyk. maisteri) Juha Auvinen suoritti tuomioistuinharjoittelun silloisessa Turun käräjäoikeudessa saaden varatuomarin arvon. Tämän jälkeen hän toimi vielä noin vuoden ajan erilaisissa tehtävissä käräjäoikeudessa. Ennen siirtymistään Lukander Ruohola HTO Oy:n palvelukseen Juha suoritti jatko-opintoja Tukholman yliopistossa sekä toimi harjoittelijana EU-komissiossa. Hän aloitti nykyisessä tehtävässään vuonna 2000 ja on sen jälkeen hoitanut monipuolisesti erilaisia toimeksiantoja. Suorittaessaan työn ohella kääntäjän tutkinnon Turun yliopistossa Juha sai hoidettavakseen myös opetustehtäviä juridisen kääntämisen alalla.

Ammatilliset luottamustehtävät
Suomen urheiluliitto ry sovittelulautakunta, jäsen 2006 –, varapuheenjohtaja 2008–2010.