Juhani Ekuri

Asianajaja, varatuomari

Yhtiön osakas

Yhteystiedot

010 320 8423 juhani.ekuri@lrhto.fi Tallenna käyntikortti

Assistentti

Johanna Lehtonen

Erikoisalat
Arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance, kiinteistötransaktiot, työoikeus, yhtiöoikeus

Erikoisosaaminen
Juhani Ekuri avustaa asiakkaitamme erilaisten yritysjärjestelyjen ja kiinteistötransaktioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sijoittajien ja PK-yritysten lisäksi Juhanin asiakkaana on useita lista- ja laajalti omistettuja yhtiöitä, joita hän on myös neuvonut erilaisissa yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisissa toimeksiannoissa kuten listautumisissa, esitteiden laatimisessa ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä toiminut puheenjohtajana ja asiamiehenä yhtiökokouksissa. Juhani on toiminut kouluttajana Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston 365 päivässä pörssiin -valmennusohjelmassa vuodesta 2019 lukien.

Juhanin toisena erikoistumisalueena ovat työoikeudelliset toimeksiannot. Juhani neuvoo säännöllisesti asiakkaanamme olevia erikokoisia kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä kuntia ja kuntayhtymiä erilaisissa työoikeudellisissa toimeksiannoissa, kuten työ- ja johtajasopimusten laatimisessa, yt-menettelyissä, paikallisten sopimusten tekemisessä sekä haastavissa työ- ja virkasuhteen muutos- ja päättämistilanteissa sekä toimii asiamiehenä työ- ja virkasuhderiitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Juhani kouluttaa usein henkilöstöhallinnon toimijoita ajankohtaisista työoikeudellisista aiheista.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, lakimies, osakas 2007 –
Toijalan käräjäoikeus, käräjänotaari 2008 – 2009

Ammatilliset luottamustehtävät
Välimiesmenettelylain uudistamisen seurantaryhmän jäsen 2019 –