Kimmo Tenhovirta

Asianajaja, varatuomari, LL.M.

Yhtiön osakas

Yhteystiedot

010 320 8453 kimmo.tenhovirta@lrhto.fi Tallenna käyntikortti

Assistentti

Senja Jokela

Erikoisalat
Yritysjärjestelyt, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, julkiset hankinnat, kilpailuoikeus

Erikoisosaaminen
Kimmo Tenhovirta on toiminut useiden yritysten oikeudellisena neuvonantajana erilaisissa yritysjärjestelyissä, kuten yrityskaupoissa ja kiinteistötransaktioissa, avustaen sekä myyjä- että ostajatahoja. Kimmo on toteuttanut yritysjärjestelyiden yhteydessä lukuisia yritysjärjestelyihin liittyviä laajoja sopimuskokonaisuuksia. Hän on lisäksi avustanut asiakkaitaan laajoissa yritysjärjestelykokonaisuuksissa, joihin on liittynyt monimutkaisia useita yhtiöitä koskevia toimenpiteitä. Myös tavanomaiset järjestelyt, kuten sulautumiset, jakautumiset ja liiketoimintasiirrot Kimmo hoitaa vankalla kokemuksella.        

Kimmo on avustanut pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä erilaisissa sopimusoikeudellisissa ja yhtiöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Sopimusoikeudelliset toimeksiannot ovat käsittäneet erityisesti monimutkaisten sopimuskokonaisuuksien toteuttamista sekä asiakkaiden avustamista erilaisissa sopimusneuvotteluissa. Yhtiöoikeudelliset toimeksiannot ovat liittyneet erityisesti yritysten hallintoon, rahoitusjärjestelyihin sekä corporate governanceen liittyviin tehtäviin. Kimmo toimii useiden yhtiöiden hallituksen jäsenenä taikka sihteerinä.

Kimmo on konsultoinut asiakkaitaan erilaisissa julkisiin hankintoihin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän on avustanut lukuisia yrityksiä sekä tarjouskilpailuvaiheessa että valitusasioiden hoitamisessa markkinaoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kilpailuoikeuden puolella Kimmo on avustanut asiakkaitaan muun muassa määräävään markkina-asemaan ja kartellilainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

Kimmo hoitaa myös oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä sekä toimii välimiehenä.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, asianajaja, osakas 2014 –
Asianajotoimisto Huttunen Tenhovirta Ojala Oy, asianajaja, osakas 1998 – 2014
Asianajotoimisto Vesa Savolainen Oy, lakimies, asianajaja 1995 – 1998
Asianajotoimisto Nordic Law Oy, lakimies 1992 – 1995
Pieksämäen tuomiokunta, auskultointi 1991 – 1992