Niina Uski

Oik. maist.

Yhteystiedot

010 320 8442 niina.uski@lrhto.fi Tallenna käyntikortti

Assistentti

Anni Vakkuri

Erikoisalat
Sopimusoikeus, yrityssaneeraukset, yhtiöoikeus, yrityskaupat, perhe- ja perintöoikeus

Erikoisosaaminen
Niina Uski hoitaa pääsääntöisesti sopimus- ja yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja sekä avustaa yrityssaneerausasioissa. Niina on ollut mukana neuvottelemassa ja laatimassa muun muassa toimitus- ja hankintasopimuksia sekä muita kaupallisia sopimuksia. Hän on lisäksi avustanut erilaisissa yritysjärjestelyjä koskevissa toimeksiannoissa, kuten sulautumisissa ja jakautumisissa.

Niina on ollut mukana myös useissa due diligence -tarkastuksissa ja yrityskauppatoimeksiannoissa aina neuvotteluista yrityskauppaan kuuluvien asiakirjojen laadintaan. Hänelle ovat tuttuja niin osake- kuin liiketoimintakaupat.

Niina hoitaa myös jäämistöoikeudellisia asioita, kuten testamentti- ja perintöasioita sekä perunkirjoituksia.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, lakimies, 2017-