Timo Lankinen

Specialist Counsel

Yhteystiedot

010 320 8440 timo.lankinen@lrhto.fi

Assistentti

Kati Niemelä

Erikoisalat
Energiamarkkinat, ympäristöoikeus, päästökauppa

Erikoisosaaminen
Timo Lankinen on perehtynyt energia- ja päästökauppalainsäädäntöön, maankäyttö- ja rakentamislainsäädäntöön sekä kemikaali- ja jätelainsäädäntöön. Lisäksi Timo tuntee ympäristö- ja muihin viranomaislupiin sekä ympäristövastuuasioihin liittyvät kysymykset ja niiden erityispiirteet.  Timon erityisalaa ovat myös hallinto-oikeudellisten energia- ja ympäristöasioiden hoitaminen.

Timo on toiminut pitkään valtionhallinnon erityisasiantuntijana osallistuen mm. energia- ja ympäristöalan lainsäädännön valmisteluun. Hän on yksi Suomen harvoista kansallisista erityisasiantuntijoista energian tukkumarkkinoiden valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti REMIT-sääntelyyn liittyvät toimeksiannot ovat yksi Timon erityisosaamisalueista.

Timo on kokenut kouluttajana ja toiminut korkean profiilin luennoitsijana kotimaassa ja ulkomailla luennoiden nimenomaan erityisalojaan koskevista kysymyksistä.

Työtehtävät
Timo Lankinen omaa pitkän kokemuksen energia-, päästökauppa- ja ympäristösektorilta niin liike-elämän kuin valtionhallinnon palveluksessa. Timo on työskennellyt 18 vuotta valtion keskushallinnossa ja keskittynyt tehtävissään uudistuvan EU-lainsäädännön toimeenpanoon Suomessa ja Euroopassa. Lisäksi hän on toiminut lakimiehenä kansainvälisissä tehtävissä ICT- ja pankkisektorilla. Lankisella on vankka kokemus Euroopan komission lainvalmistelusta, jossa hän on toiminut kansallisena erityisasiantuntijana lukuisissa tehtävissä.