Arvopaperimarkkinaoikeus

Avustamme menestyksekkäästi ja kustannustehokkaasti kaikissa arvopaperimarkkinalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Asianajajamme ovat neuvoneet sekä Helsingin pörssin päälistalla olevia että First North -markkinapaikalla olevia yhtiöitä erilaisissa yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisissa toimeksiannoissa, kuten esitteiden laatimisessa, julkisen ostotarjouksen tekemisessä sekä sisäpiiri- ja tiedonantovelvollisuuksien täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Olemme myös toimineet listautuvien yhtiöiden oikeudellisena neuvonantajana sekä pörssin päälistalle että First North Growth Market -markkinapaikalle listauduttaessa.

Asianajajamme ovat myös kokeneita listayhtiöiden yhtiökokousten puheenjohtajia sekä neuvovat usein yhtiöiden johtoa erilaisissa corporate governance -kysymyksissä.

Ota yhteyttä:

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja

Mirja Ropo

osakas, asianajaja