Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Immateriaalioikeudet

Verkkotunnukset, tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat kiinteästi yritysten arkeen. Yrityksen brändin ja osaamisen hyödyntäminen ja suojaaminen ulko­puolisilta on kilpailukyvyn kannalta olennaista.

Toimistomme tarjoaa kattavat ja asiantuntevat palvelut kaikilla immateriaalioi­keuden osa-alueilla. Asianajajamme avustavat muun muassa yrityksen oman IPR-strategian luomisessa ja huolehdimme erilaisten immateriaalioikeuksien kuten tavaramerk­kien ja mallioikeuksien rekisteröinnistä. Teknologisten keksintöjen suojaamisessa patentein avustamme asiakkaitamme yhdessä yhteistyöverkostoomme kuuluvien patenttiasiamiesten kanssa huolehtien erityisesti innovaatioiden kaupalli­seen hyödyntämiseen liittyvistä lisenssi- ja muista sopimuksista sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Myös liikesalaisuuksien ja taitotiedon suojaaminen (know-how) on keskeistä osaamistamme. Tarvittaessa asianajajamme avustavat asiakkaitamme pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella ja näkemyksellä, kun on aihetta puuttua oikeudenloukkauksiin tai puolustautua mahdollisilta loukkausväitteiltä.

Ota yhteyttä: