Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

IT-oikeus

Tietojärjestelmät, ohjelmistot, sähköiset palvelut ja verkkokauppa ovat nykyään osa kaikkien yritysten liiketoimintaa. Näihin liittyviä sopimuksia ja palveluhankintoja tehtäessä pitää tuntea paitsi liiketoiminta myös taustalla oleva teknologia ja sen juridiset vaikutukset. Esimerkiksi uuden tietojärjestelmän hankintaprojekti on usein vaikutuksiltaan yksi merkittävimmistä yrityksen investoinneista. Lisäksi tietojärjestelmien mahdollisimman häiriötön toiminta ja selkeät vastuusuhteet ovat liiketoiminnan keskeinen edellytys.

Avustamme asiantuntemuksella erilaisten sopimusten laatimisessa ja niistä neuvoteltaessa olipa kyseessä tietojärjestelmän toimittaminen tai muu IT-palveluihin taikka ohjelmistoihin liittyvä asia. Kattavilla ja selkeillä sopimuksilla sekä tilaajan että toimittajan intressit voidaan turvata ja riskit hallita. Aina hyvilläkään sopimuksilla ei kuitenkaan voida välttää riitoja, jolloin osaava riidanratkaisu ja tehokas riitaprosessin hoito on tarpeen.

Osaamisemme nopeasti kehittyvällä IT- ja laajemmin ICT-/teknologiaoikeuden alueella perustuu asiakkaidemme liiketoiminnan hyvään tuntemukseen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Seuraamme jatkuvasti alan sopimuskäytäntöjen kehitystä. Asiakkaisiimme kuuluu sekä merkittäviä järjestelmä- ja palvelutoimittaja- että tilaajaorganisaatioita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, joten voimme kulloinkin käyttää osaamistamme aina asiakkaan parhaaksi.

Ota yhteyttä: