Julkiset hankinnat

Avustamme laaja-alaisesti julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Kokeneet asiantuntijamme toimivat hankintayksiköiden tukena muun ohella hankintojen suunnittelussa, hankinnan kohteen määrittelyssä, tarjouspyynnön ja hankintasopimusten laadinnassa sekä tarjousvertailussa. Tarjouskilpailuun osallistuvia yrityksiä avustamme julkisen kilpailutuksen eri vaiheissa aina tarjouksen laatimisesta mahdolliseen markkinaoikeusprosessiin asti.

Laadimme asiakkaillemme lausuntoja erilaisissa hankintalakiin ja EU:n hankintadirektiiviin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi sidosyksikkösääntelyyn liittyvät erityiskysymykset sekä hankintayksikön ja yksityisen väliset rakenteelliset kumppanuudet ovat meille tuttuja. Osa juristeistamme tuntee hankintaprosessin myös, koska on toiminut julkishallinnon palveluksessa tai julkisissa luottamustehtävissä.

Lisäksi pidämme säännöllisesti julkisiin hankintoihin liittyviä koulutuksia niin yrityksille kuin hankintayksiköille.

Ota yhteyttä:

Milla Forsman

asianajaja

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja