Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Kilpailuoikeus

Lrhto-1033.jpg

Asiakkainamme kilpailuoikeudellisissa asioissa on sekä isoja kansallisia ja kan­sainvälisiä yrityksiä että pk-yrityksiä. Avustamme myös julkisyhteisöjä. Meillä on erinomaiset kontaktit eri viranomaisiin ja tarvittaessa asianajajamme hoita­vat puolestanne yhteydenpidon viranomaisten kanssa.

Palve­lemme jatkuvasti yrityksiä kilpailuoikeuden alalla mm. seuraavissa asioissa:

  • riskienhallinta
  • kilpailuoikeudellinen neuvonta 
  • yrityskaupat ja yrityskauppavalvonta 
  • kilpailunrajoitusasiat
  • säänneltyjen toimialojen asiat  
  • valtiontuet 
  • julkiset hankinnat (ks. tarkemmin julkiset hankinnat
  • oikeudenkäynnit

Tavoitteenamme on aina tuoda mahdolliset kilpailuoikeudelliset näkökohdat esille jo toiminnan suunnittelussa, jotta kilpailuoikeudelliset ongelmat voidaan välttää ennakolta ja asiakas voi keskittyä omaan liiketoiminnan kehittämiseen. Kattava kokemuksemme kartelli- ja muissa kilpailuoikeudel­lisissa prosesseissa auttaa asiakkaitamme kilpailuoikeudellisten riskien hallin­nassa ja liiketoiminnan strategioiden luomisessa.

Mikäli asiasi edellyttää osallistumista kilpailuoikeudelliseen oikeudenkäyntiin, hoitavat asianajajamme senkin tehokkaasti ja ammattitaidolla.

Lisäksi annamme paljon kilpailuoikeudellista koulutusta.

Ota yhteyttä: