Kilpailuoikeus

Kilpailuoikeus liittyy yritysten päivittäiseen liiketoimintaan, ja sääntöjen etupainotteinen selvittäminen on erittäin tärkeätä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Yritysten sopimukset, strategiat ja liikesuhteet voivat kärsiä merkittävästi, mikäli kilpailuoikeudellisia sääntöjä rikotaan. Myös yritysten suunnittelemat yrityskaupat ja yhteisyritykset pitää arvioida tarkasti yrityskauppavalvonnan näkökulmasta.

Tarjoamme asiantuntevaa ja pitkään kokemukseen perustuvaa neuvontaa kaikissa EU- ja kilpailuoikeuden kysymyksissä sekä Suomessa että EU-tasolla. Yleisimmät esille nousevat asiat liittyvät esim. jakelu- ja muihin keskeisiin sopimuksiin, yritysjärjestelyihin, kuten yhteisyritysten perustamiseen ja toimintaan, yritysten väliseen tietojenvaihtoon eri tilanteissa sekä yrityskauppojen toteuttamiseen yrityskauppavalvonnan puitteissa. Kilpailuoikeudelliset riskit ovat tunnistettavissa ja vähennettävissä tehokkaalla compliance-ohjelmalla ja sisäisillä tarkastuksilla. Meillä on paljon kokemusta kilpailuviranomaisten tarkastuksista ja tutkimuksista, jotka liittyvät esim. kartelliepäilyihin ja määräävän markkina-aseman arvioimiseen ja käyttöön. Avustamme usein kilpailuoikeudellisissa prosesseissa eri tuomioistuimissa.    

Christian Wik

senior advisor, asianajaja

Krista Siro

osakas, asianajaja

Kimmo Tenhovirta

osakas, asianajaja