Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Markkinointioikeus

Toisinaan voi käydä niin, että kilpailija käyttää oikeudettomasti hyväkseen toisen luomaa hyvää mainetta ja tunnettuutta markkinoilla. Tämä saattaa liittyä joko hyvän liiketavan vastaiseen menettelyyn, kuten tuotteen ulkomuodon tai pakkauksen ns. orjalliseen jäljittelyyn eli norkkimiseen, harhaanjohtavaan markkinointiin taikka tavaramerkin, mallisuojan tai tekijänoikeuden loukkaukseen. Tarjoamme kattavan asiantuntemuksemme asiakkaidemme käyttöön ennakoivasti eri medioissa tapahtuvaa markkinointia ja vaikkapa tuotepakkausten ulkoasua ja merkintöjä suunniteltaessa ja niihin liittyviä oikeuksia puolustettaessa.

Laadimme ohjeistuksia markkinointiin ja hyvien käytänteiden noudattamiseen. Markkinoinnin oikeudelliset kysymykset liittyvät paitsi yleisiin markkinointisäännöksiin myös toimialakohtaiseen sääntelyyn, esimerkiksi elintarvike-, lääke- ja rahoitusalalla, sekä sosiaalisen median käyttöön yritystoiminnassa. Tällöin mukana ovat usein myös tietosuoja- ja IPR-kysymykset. Uusia markkinointikeinoja kehitetään jatkuvasti ja samoin kehittyy se, mitä pidetään sopimattomana markkinointina.

Asianajajamme hoitavat myös markkinointiin liittyviä riita-asioita markkinaoikeudessa, liiketapalautakunnassa sekä toimialakohtaisissa erityismenettelyissä. Lisäksi avustamme asiakkaita eri valvontaviranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa ja prosesseissa.

Ota yhteyttä: