Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Asianajajillamme on laaja-alainen ja monipuolinen kokemus riitojen ratkaisemisessa. Tarjoamme asiantuntemuksemme käyttöön riita-asian kaikissa vaiheissa. Lähestymistapamme riitakysymyksissä on ratkaisuhakuinen ja käytännönläheinen. Tavoitteenamme on saavuttaa paras mahdollinen lopputulos nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Riitatilanteissa juristimme pyrkivät ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun. Sovinnon löytämiseksi on mahdollista turvautua myös ulkopuoliseen puolueettomaan sovittelijaan tai osallistua käräjäoikeuden johtamaan tuomioistuinsovitteluun.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua sovinnollisesti, se ratkaistaan joko tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Yleisissä tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä ratkaistavien riita-asioiden lisäksi avustamme myös hallintotuomioistuimissa sekä erityistuomioistuimissa kuten markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa.

Oikeudenkäyntien menestyksekäs hoitaminen edellyttää huolellista perehtymistä käsiteltävänä olevan asian erityispiirteisiin, juridiikan substanssiosaamista ja prosessisääntöjen hallintaa. Oikeudenkäyntiasianajajissamme yhdistyvätkin prosessitaidot sekä kulloisenkin erikoisalan asiantuntemus.

Ota yhteyttä:

Matti Huttunen

osakas, asianajaja