Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Oikeudenkäynnit

Yritysten välisissä riitatilanteissa tarjoamme kokemuksemme neuvotteluihin ja pyrimme myötävaikuttamaan sovinnollisten ratkaisujen syntymiseen. Suuri osa riidoista saadaan ratkaistua ilman oikeudenkäyntiä.

Kun yritys joutuu vastaajaksi oikeudenkäyntiin tai esittää itse vaatimuksia kantajana oikeudenkäynnissä, avustamme asiakasta alusta alkaen ja huolehdimme kaikista tarvittavista toimenpiteistä.

Huolehdimme asiantuntevasti ja tehokkaasti oikeudenkäynneistä riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa: käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Asianajamme hoitavat asiakkaidemme prosessit välimiesoikeudessa sekä erityistuomioistuimissa kuten maaoikeudessa, markkinaoikeudessa tai hallinto-oikeudessa. Verotusta koskevissa asioissa tarjoamme asiantuntemustamme esimerkiksi oikaisuvaatimuksen tai verovalituksen tekemiseksi.

Ota yhteyttä: