Pääomasijoitus ja rahoitus

Palvelemme pääomasijoittajia ja muita rahoittajia sekä rahoitusta hankkivia kasvuyrityksiä kotimaisissa ja kansainvälisissä velka- ja oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä. Asiakkainamme on myös pankkeja ja vakuutusyhtiöitä sekä yrityksiä, jotka tarjoavat factoring-, leasing-, osamaksu- ja kuluttajarahoitusta.

Asianajajamme avustavat sekä sijoittajia että kohdeyrityksiä vaativissa rahoitusjärjestelyissä, kiinteistörahoituksessa ja muissa rahoitukseen liittyvissä tehtävissä ja erityiskysymyksissä. Hoidamme rahoituksen ja omistuksen uudelleenjärjestelyitä, pääomasijoittajien siemen- ja kasvurahoitusjärjestelyitä sekä ns. exit-järjestelyjä (irtautumisia kohdeyrityksistä) menestyksekkäästi. Hallitsemme myös yrityskauppojen tai rahoitusjärjestelyiden esitoimena tehtävät juridiset due diligence -tarkastukset.

Hoidamme pääomasijoitusrahastojen perustamiseen ja strukturointiin, hallinnointiin, sääntelyyn ja valvontaan sekä sijoitusten toteuttamiseen ja syndikointiin liittyvät toimeksiannot. Olemme avustaneet useita kasvuyrityksiä myös listautumisessa pörssiin sekä arvopaperimarkkinalain mukaisten esitteiden laatimisessa.

Palvelemme myös yrityksiä, jotka ovat pääomasijoituksen tai muun rahoituksen kohteena. Asianajajamme neuvovat kasvuyritysten rahoituskierrosten tai joukkorahoituksen järjestämisessä. Kokeneet asianajajamme ovat mielellään mukana rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa ja toimivat strategisena kumppanina jo varhaisessa vaiheessa, kun rahoitustarvetta ilmenee.

Ota yhteyttä:

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja

Mikko Jalkanen

osakas, asianajaja