Palvelumme yksityishenkilöille

Toimistomme lakimiehet ja asianajajat palvelevat sinua laajasti erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Etämyynnin ennakkotiedot kuluttaja-asiakkaille.

Perhe- ja perintöoikeus
Laadimme testamentteja ja avioehtosopimuksia, toimitamme perunkirjoituksia sekä suoritamme osituksia ja perinnönjakoja. Huolellisesti ja ajatuksella laadituilla perhe- ja perintöoikeudellisilla asiakirjoilla on mahdollista varautua tuleviin tilanteisiin ja jopa estää tulevia riitoja. Avioehtosopimuksella voi pyrkiä turvaamaan sen, että oma omaisuus säilyy omassa omistuksessa avioerotilanteessa. Testamentti taas on hyvä tapa turvata jälkeläisten ja tarvittaessa myös puolison taloudellista asemaa tulevaisuudessa. Sopivilla lahjoilla on mahdollista siirtää omaisuutta perillisille osittain jo etukäteen. Edunvalvontavaltakirjalla puolestaan voi varautua siihen tilanteeseen, että ei itse enää kykene omia asioitaan hoitamaan. Tällöin on järkevää valtuuttaa itselle tuttu ja turvallinen henkilö näitä asioita hoitamaan.

Jos riitoja kuitenkin syntyy, asianajajillamme on laajaa kokemusta myös riitaisista osituksista ja perinnönjaoista. Näissä tilanteissa lakimiehemme voivat toimia avustajanasi ja asianajajamme ovat käytettävissä myös pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviin.

Sopimukset
Myös muiden sopimusten laatiminen on järkevää jättää asianajajan tehtäväksi. Tällöin on mahdollista etukäteen varautua riskeihin, joita esimerkiksi erilaiset olosuhteiden muutokset voivat myöhemmin aiheuttaa.

Asunto- ja kiinteistökaupat
Asianajajillamme on vankka kokemus myös kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyvistä ongelmatilanteista sekä rakentamiseen tai kaavoitukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä niin oikeudenkäynneissä kuin ennen niitä.

Vahingonkorvausasiat
Samoin lakimiehemme ovat käytettävissäsi, jos sinun tarvitsee hakea esim. vahingonkorvausta. Korvausten vaatiminen ja saaminen edellyttää usein oikeudellista asiantuntemusta.

Työsuhdeasiat
Työsuhdeasioissa avustamme sekä työnantajaa että työntekijää, oli kysymyksessä sitten työsopimuksen laatiminen, työsuhteen päättäminen tai työtapaturma. Myös avustaminen työturvallisuusrikosasioissa kuuluu osaamisalueisiimme.

Rikosasiat
Olemme valmiit avustamaan asiakkaitamme vaativissa rikosjutuissa. Asianajajillamme on laaja kokemus mm. talousrikosasioiden hoitamisesta. Avustamme sekä vastaajia että asianomistajia.

Palveluhinnasto

Ota yhteyttä:

Matti Kökkö

osakas, asianajaja

Matti Huttunen

osakas, asianajaja

Juha Auvinen

asianajaja