Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Rahoitus

Palvelemme säännöllisesti sekä rahoittajia että kohdeyrityksiä erilaisissa velka- ja oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvissä asioissa. Merkittävä osa rahoitusjärjestelyistä on kansainvälisiä. Asiakkainamme on pankkien ja vakuutusyhtiöiden ohella yrityksiä, jotka tarjoavat factoring-, leasing-, osamaksu- ja kuluttajarahoitusta. Myös kiinteistörahoitus on erityisosaamistamme.

Asiakaskuntaamme kuuluu useita pääomasijoittajia, joita olemme vuosien ajan avustaneet siemen- ja kasvurahoituksessa, MBO- ja MBI-järjestelyissä ja monissa menestyksekkäissä irtautumisissa kohdeyrityksistä. Juridiset due diligence -tarkastukset kuuluvat olennaisena osana pääomasijoituksiin. Olemme avustaneet useiden pääomasijoitusrahastojen perustamisessa ja strukturoinnissa sekä rahastosijoituksiin liittyvissä asioissa.

Palvelemme usein myös yrityksiä, jotka ovat pääomasijoituksen kohteena. Kokeneet asianajajamme ovat mielellään mukana rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa jo varhaisessa vaiheessa, kun rahoitustarvetta ilmenee.

Etenkin start-up- ja kasvuyritysten varteenotettavaksi rahoitusvaihtoehdoksi on noussut joukkorahoitus, jossa kohdeyritykselle kerätään rahaa oman tai vieraan pääoman ehtoisina sijoituksina suurelta määrältä piensijoittajia. Joukkorahoitukseen liittyy merkittävä määrä sääntelyä, joka tulee huomioida rahoitusta suunniteltaessa. Olemme avustaneet useita asiakkaitamme esimerkiksi arvopaperimarkkinalain mukaisten esitteiden laatimisessa ja palvelemme mielellämme yrityksiä, jotka harkitsevat joukkorahoituksen käyttämistä rahoitusmuotonaan.

Viime vuosina oemme olleet tekemässä monia velkojen uudelleenjärjestelyjä kriisiyrityksissä tai muunlaisen rakennemuutoksen kohteena olevissa yrityksissä. Tässä työssä on merkittävänä tukena toimistomme vahva insolvenssioikeudellinen osaaminen.

Ota yhteyttä: