Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Sukupolvenvaihdos

Olemme avustaneet lukuisia perheyrityksiä menestyksekkäissä sukupolvenvaihdoksissa. On tärkeää osata sovittaa yhteen yrittäjäperheen tavoitteet sekä yhtiö- ja verolainsäädännön vaatimukset. Meillä on tiiviit yhteydet eri rahoittajiin ja muihin sukupolvenvaihdoksessa tarpeellisiin yhteistyötahoihin.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaihtoehtoihin liittyy useita veronhuojennussäännöksiä ja muita verotukseen liittyviä kysymyksiä, joiden soveltamisesta osaamme antaa tarpeellista ja ymmärrettävää tietoa. Huolehdimme myös siitä, että niin luopujan kuin jatkajan edut tulevat turvatuksi kaikin tavoin, myös verotuksen kannalta.

Varsinkin osakeyhtiömuotoisten yritysten sukupolvenvaihdosten yhteydessä on toisinaan edullista käyttää hyväksi yhtiöoikeudellisia rakenteellisia järjestelyjä. Näitä ovat mm. omien osakkeiden hankkiminen, jakautuminen, suunnattu osakeanti ja erilajisten osakkeiden hyödyntäminen sekä näiden yhdistelmät.

Ota yhteyttä: