Yhtiöoikeus

Asiakkaidemme yhtiöoikeudelliset tarpeet vaihtelevat paljon yrityksen kehitysvaiheen ja esimerkiksi rahoitustarpeen mukaan. Yhtiöoikeudelliset palvelumme kattavat hyvin laajan kirjon yhtiön perustamisesta uusien osakkeenomistajien hankkimisen kautta aina pörssiyhtiöiden päätöksenteon tukemiseen ja yhtiökokousten johtamiseen saakka.

Jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat yhtiöoikeudelliset palvelut, on asiakkaidemme liiketoiminnan ja toimintakulttuurin tunteminen eduksi.  Toimimmekin monien asiakasyritystemme pitkäaikaisena yhteistyökumppanina avustamalla yritysten johtoa ja omistajia niiden kaikissa yhtiöoikeudellisissa toimenpiteissä.

Riskienhallinta ja corporate governance kuuluvat olennaisena osana yhtiöoikeudelliseen portfolioomme. Vastuukysymysten ja mahdollisuuksien arviointi oikeudelliselta kannalta työllistää asianajajiamme enenevässä määrin. Pyrimme ennakoimaan asiakkaidemme mahdolliset riskit ja ohjeistamme vastuulliseen ja läpinäkyvään hallintoon. Tyypillisesti asianajajamme osallistuvat yhtiökokousten ja hallituksen päätösten valmisteluun sekä toimivat usein hallituksen sihteerinä.

Yritysten liiketoiminta kehittyy jatkuvasti. Tämä edellyttää myös juristeiltamme aktiivista näkemystä asiakasyritystemme suunnittelemien kehitystoimien toteuttamistavoista ja suunniteltujen järjestelyjen tarkoituksenmukaisuudesta. Avustamme asiakkaitamme erilaisten rahoitusjärjestelyjen, henkilöstön sitouttamis- ja muiden kannustinjärjestelmien, yrityksen toiminnan tehostamisen, varojen jakamiseen liittyvien järjestelyjen sekä erilaisten yritysjärjestelyjen

Ota yhteyttä:

Juhani Ekuri

osakas, asianajaja

Jarkko Ruohola

toimitusjohtaja, osakas, asianajaja

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja