Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Yhtiöoikeus

Palvelumme kattavat yrityksen oikeudelliset tarpeet koko sen elinkaaren ajan. Kun avustamme yrityksen perustamisessa, tuloksena on muutakin kuin kaupparekisterin vaatimukset täyttävät perustamisasiakirjat. Samalla tulevat harkituiksi osakkaiden keskinäiset suhteet ja vastuut, yhtiön hallintomalli sekä keskeiset verotukselliset seikat. Pienemmissä yrityksissä pohdinta alkaa siitä, onko järkevää perustaa avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö vai osakeyhtiö.

Yrityksen kehittyessä on usein tarve tehdä muutoksia myös oikeudellisiin rakenteisiin. Palvelumme kattaa myös yhtiömuodon tai yhtiöjärjestyksen muuttamisen, eri osakesarjojen luomisen tai vähemmistöosakkeiden lunastukset. Sulautuminen (fuusio) ja jakautuminen (diffuusio) ovat usein hyviä keinoja, kun yrityksen toimintaa halutaan tehostaa.

Omien osakkeiden ostaminen voi olla käytännöllinen osa sukupolvenvaihdosta tai yrityskauppaa. Uusia osakkaita voidaan ottaa järjestämällä suunnattu osakeanti. Oman vapaan pääoman jakaminen on usein käyttökelpoinen instrumentti yrityksen rahoitusjärjestelyssä. Laadimme kokeneesti monimutkaisetkin vaihtovelkakirjalaina- ja optiojärjestelyjen asiakirjat.

Neuvomme myös kaikissa arvopaperimarkkinalakiin liittyvissä asioissa. Asianajajamme ovat kokeneita yhtiökokousten puhteenjohtajia. Juristimme luennoivat säännöllisesti mm. Corporate Governance -asioista.

Ota yhteyttä: