Ympäristö

Ympäristöpalvelumme koostuvat alan erityisasiantuntijoiden kattavista asianajopalveluista perustuen pitkäaikaiseen kokemukseen ympäristöoikeuden saralla. Asianajajillamme on laaja-alaista energia- ja ympäristöoikeudellista osaamista muun muassa energiantuotannossa, ympäristöllisissä lupa-asioissa, jäte- ja kierrätysasioissa, rakentamisen ja maankäytön kysymyksissä sekä ICT-infrahankkeiden toteuttamisessa. 

Asianajajillamme ja erityisasiantuntijoillamme on kyky yhdistää toimialakohtaisesti kaavoitusta, maankäyttöä, rakentamista, teollisuuden päästö- ja vesistölupia ja muita hallinnollisia prosesseja koskevat velvoitteet toiminnanharjoittajan liiketoimintaan kuuluvien erityistarpeiden kanssa. Haluamme mahdollistaa sen, että asianajopalveluidemme kautta asiakkaan liiketoiminta voi saavuttaa sen kokonaishyödyn, jota yhteiskunta- ja ympäristövastuun osalta siltä voidaan edellyttää.

Olemme aktiivisesti yhteydessä eri viranomaisiin ja avustamme asiakkaitamme muun muassa energia- tai ympäristöoikeudellisia lupia tai viranomaisrekisteröintiä edellyttävissä hankkeissa. 

Toimimme asiakkaidemme asiamiehenä tai erityisasiantuntijana viranomaismenettelyssä mahdollistaen tehokkaan hallintoprosessin läpiviennin. Sopimusasioissa avustamme asiakkaitamme parhaan mahdollisen ratkaisun saavuttamiseksi sopimusosapuolten välillä.

Ota yhteyttä:

Anna Oksanen

osakas, asianajaja