Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

FI | EN | DE

Mikko Jalkanen

Advokat, vicehäradshövdingmikko-20150413.gif

Kontakt
Telefon: +358 10 320 8473
E-post: förnamn.efternamn@lrhto.fi

Sekreterare
Hanna Gröhn

Specialområden
Bolagsrätt, avtalsrätt, teknologi

Språk
Finska, engelska, svenska