Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

FI | EN | DE

Vår Praktik

kuva_palvelut.jpgByråns kunnande är starkt inom den traditionella affärsjuridiken och genom medveten satsning på specialistkompetens har vi kunnat utveckla ett kunnande inom hela den affärsjuridiska skalan. Vi är ett utmärkt val när specialistkompetens efterfrågas inom bolags- och föreningsrätt, kommersiell avtalsrätt, skatterätt, immaterialrätt samt insolvens- och konkursrätt.

Såväl i Finland som utomlands är EG- och konkurrensrätt, företagsöverlåtelser, domstolsprocesser och skiljemannaförfaranden, immaterialrätt samt licens-, återförsäljnings- och agentavtal väsentliga rättsområden och lika väsentligt är att klienten bereds tillgång till vår specialkunskap härutinnan.

Byråns advokater hör till Finlands Advokatförbund. En advokat är skyldig att i sin verksamhet följa lag och god advokatsed. Anvisningarna om god advokatsed och andra bestämmelser om advokater finns på Finlands Advokatförbunds hemsidor på adressen www.advokatförbundet.fi.