Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Julkinen sektori

Julkisen sektorin asiantuntijapalveluiden tarve on tänä päivänä moninaistunut. Erilaiset rakennejärjestelyt, ulkoistukset ja toiminnan uudelleenjärjestelyt asettavat tarvetta moninaiselle julkisen sektorin tuntemukselle sekä liiketoimintaosaamiselle. Virkaehtosopimusten, kuntalain ja hallinto-oikeuden tunteminen ei välttämättä riitä, vaan vaaditaan myös osaamista esimerkiksi palvelujen ostoon ja ulkoistukseen liittyen. Julkisen sektorin päätöksentekomekanismien tunteminen on myös välttämätöntä. Esimerkiksi julkisten hankintojen osalta pitää ottaa huomioon hankintalain ohella sekä kunnan virkamies että päätöksiä tekevä luottamuselin.

Asianajajillamme on pitkä yhteistyö eri julkishallinnon toimijoiden kanssa ja osalla asianajajistamme on myös henkilökohtaista kokemusta julkishallinnon palvelussa työskentelemisestä sekä luottamustoimista julkishallinnossa. Lakimiehemme osaavat toteuttaa hankalaksikin koetut muutokset lainmukaisesti ja tehokkaasti.

Asianajotoimistomme palvelut julkishallinnolle kattavat mm:

  • rakennejärjestelyt
  • ulkoistukset
  • julkiset hankinnat (hankinnan suunnittelusta päätöksentekoon).
  • henkilöstöön liittyvät asiat (virka-, ja työehtosopimuserimielisyydet ja neuvottelut, yt-neuvottelut)
  • oikeudenkäyntiprosessit ja muu riitojen ratkaisu
  • hallinto-oikeusasiat
  • kilpailuoikeuteen liittyvät selvitykset ja oikeudenkäynnit
  • ympäristöasiat ja rakennuslupa-asiat
  • kaavoitukseen liittyvät asiat
  • verotus

Ota yhteyttä: