24.6.2021

Hyvää juhannusta!

Toivotamme kaikille oikein rentoa ja mukavaa juhannusta! Ei kuitenkaan juhannusta(kaan) ilman juridiikkaa. Juhannuksenvietossa kannattaa muistaa ainakin nämä rajoitukset:

  • Vihta. Rikoslain pykälien mukaan oksien katkominen puista on kiellettyä ilman maanomistajan lupaa. Koivunoksia juhannussaunan vihtaa varten kannattaa siis hakea vain omasta metsästä tai maanomistajan luvalla.
  • Juhannuskokko. Pelastuslain 2 luvun 6 §:n mukaan avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Avotulta ei myöskään saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
  • Juhlat. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § kieltää aiheuttamasta kohtuutonta meluhaittaa naapurille.
  • Liputus. Asetuksen liputuksesta Suomen lipulla 4 §:ssä säädetään, että Suomen lipun päivän liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja päättyy juhannuspäivänä kello 21. Muulloin liputus alkaa klo 8.00 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00.
  • Vesillä liikkuminen. Rikoslain 23 luvun 5 §:n mukaan muun kuin soutuveneen tai siihen rinnastettavan vesikulkuneuvon kuljettaminen päihtyneenä on kiellettyä. Vesiliikenteen promilleraja on 1,0 promillea. Ruorijuoppoudesta voidaan rangaista myös silloin, kun humalainen kuljettaja on luovuttanut ruorin selvinpäin olevalle, mutta taitamattomalle kuljettajalle.