10.10.2022

Nimityksiä

Suomen Asianajajaliiton hallitus on nimennyt valiokuntien ja oikeudellisten asiantuntijaryhmien jäsenet toimikaudeksi 2022–2024. Perhe- ja perintöoikeuden asiantuntijaryhmään on nimitetty toimistostamme asianajaja Veera Kaunisvaara.

Veera Kaunisvaara

asianajaja