Uutiset

20.4.2020

Pandemian aiheuttamat talousvaikeudet ja konkurssi

Olemme viime kuukaudet eläneet täysin poikkeuksellisia aikoja, joihin nykyaikainen yhteiskunta ei ole voinut tai edes osannut varautua etukäteen. Koronapandemian vaikutukset ovat konkreettisella tavalla iskeneet niin ihmisten arkeen kuin talouteenkin. Korona on vaikuttanut yritystoimintaan monilla aloilla ja pandemiasta johtuvat talousvaikutukset tulevat rajoitusten osittaisesta purkamisesta huolimatta lähikuukausina olemaan yhä raskaampia monille yrityksille. Monen tähän asti vakavaraisen ja kestävällä pohjalla toimineen yrityksen tulot ovat viime kuukausina tyrehtyneet kokonaan tai ainakin suurelta osin koronan leviämisen ehkäisemiseksi määrättyjen tai ohjeistettujen rajoitusten vuoksi.

16.4.2020

Hankintalain toimintamahdollisuuksista koronavirustilanteessa

Koronavirus vaikuttaa monella tavalla hankintayksiköihin ja tarjoajiin, mutta ei hankintalain sisältöön. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on, paitsi herättää hankintayksiköitä pohtimaan, miten ne toteuttavat hankintatoimeaan koronavirustilanteessa, tuoda tarjoajien tietoon joitain näkökohtia koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

23.3.2020

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen

Koronavirusepidemiasta johtuen viranomaiset ovat rajoittaneet julkisten kokoontumisten järjestämistä ja antaneet ohjeita myös muista kokoontumisista ja kanssakäymisistä. Hallitus linjasi 4.5.2020 uuden 50 hengen kokoontumisrajoituksesta siten, että kyseinen rajoitus koskee myös yksityisiä toimijoita.

19.3.2020

Olisiko yrityssaneerauksesta apua koronan aiheuttamaan maksukyvyttömyyden uhkaan?

Koronaviruksen vaikutukset talouteen ovat voimakkaat ja osalla yrityksistä kassavirta on jo nyt kuihtunut huolestuttavasti. Maksukyky voi olla nopeasti kovilla, kun kuluja ei saa karsittua samaan tahtiin sisään tulevan rahavirran ehtymisen kanssa.

18.3.2020

Muutokset työsopimuslaissa ja YT-laissa 1.4-30.6.2020

Koronavirusepidemian on muuttanut elinkeinoelämän tarpeita työvoiman nopeaan sopeuttamiseen. Hallitus vastasi tähän tarpeeseen nopeasti ja 1.4.2020 tuli voimaan muutoksia työsopimuslaissa sekä yhteistoimintalaissa. Muutokset on valmisteltu työmarkkinajärjestöjen ja Suomen hallituksen kesken.

17.3.2020

Tarkista muistilistan avulla onko koronavirus sopimusvelvoitteista vapauttava force majeure -tapahtuma?

Koronaviruksen vuoksi vakavaraisetkin yritykset voivat joutua vaikeuksiin, kun työntekijät eivät karanteenin takia pääse töihin ja asiakkaiden kadotessa kassavirta tyrehtyy. Kaikki yrityksen kulut tulee koronaviruksen riehuessakin maksaa. Jo nyt viruksen vaikutukset ovat iskeneet pahasti matkailualalle, tapahtumiin, lento- ja laivayhtiöihin sekä muihin palveluihin. Taloudessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joita edes huippuekonomistit eivät ole osanneet ennustaa vielä muutamia kuukausia sitten. Muutosten johdosta yrityksille on syntynyt vaikeuksia täyttää sopimuksensa.

17.3.2020

Koronavirusjuridiikkaa yrityksille

Koronavirusepidemia on läsnä meidän kaikkien arjessa. Se vaikuttaa jokaisen päivittäiseen tekemiseen ja on vakava uhka riskiryhmiin kuuluvien terveydelle. Epidemia ja sen rajoittamiseksi tehdyt päätökset vaikuttavat syvästi myös lähes kaikkiin yrityksiin. Julkaisemme tällä sivustolla asianajajiemme käytännön juridisia neuvoja siitä, miten yritysten kannattaa toimia.