Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
Yliopistonkatu 15 B, 20100 Turku
puh. 010 320 8400, sähköposti toimisto@lrhto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Joska Rytkönen
Yliopistokatu 15 B, 20100 Turku
puh. 010 320 8446, sähköposti joska.rytkonen@lrhto.fi

3 Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvän markkinointiviestinnän mahdollistamiseksi ja kohdentamiseksi oikeille tahoille.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiassa yritysten ja muiden yhteisöjen tietoja, joihin liittyen tallennetaan myös organisaatioiden yhteyshenkilöiden ja muiden kontaktihenkilöiden nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Henkilöasiakkaiden osalta säilytetään vastaavat tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääasiassa toimeksiantojen yhteydessä asiakasorganisaatioiden verkkosivuilta sekä suoraan yhteyshenkilöiltä ja henkilöasiakkailta. Tietoja saatetaan kerätä myös rekisterinpitäjän ylläpitämien verkkosivustojen yhteydenottolomakkeiden ja muiden vastaavien lomakkeiden kautta sen perusteella, mitä tietoja lomakkeen täyttäjä on lomakkeeseen syöttänyt. Organisaatioihin liittyviä henkilötietoja saatetaan kerätä myös julkisista tietolähteistä kuten esim. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämät tietopalvelut sekä muut vastaavat tietopalvelut.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään. Rekisterinpitäjä saattaa luovuttaa tietoja antaessaan ulkopuoliselle viestintätoimistolle tai muulle vastaavalle toimijalle rajatun toimeksiannon suorittaa markkinointiviestintää puolestaan.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A)    Manuaalinen aineisto: Markkinointirekisteriä ei säilytetä paperisena

B)    Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköinen rekisteri on suojattu tavanomaisin tietoteknisin suojaustoimin, joihin sisältyy rajattu pääsy aineistoon, käyttäjien tunnistaminen, virustorjuntaohjelmistot, verkon palomuurisuojaus ja muu vastaava suojaus sekä fyysisen kulun estäminen palvelintiloihin.